BMC POWER, güç ve aktarma sistemlerinde fikirden nihai ürüne giden yolculukta yüksek katma değer üreten bir çözüm merkezidir. Bu süreçte ülkemizdeki yetenek ve altyapılardan azami seviyede yararlanarak yerlileşmeyi, geliştirdiği bilgi ve deneyimi de kritik paydaşlara aktararak millileşmeyi ön plana çıkaran bir felsefe ile çalışmaktadır.      

Şirketimizin faaliyet alanları: ticari ve savunma sektörleri için güç ve aktarma sistemlerini oluşturan motor, şanzıman (transmisyon), soğutma paketi ve kontrol ünitelerini kapsamaktadır.

Faaliyet alanlarındaki çalışmalarımızı proje aşamasından nihai ürüne kadar olan safhalarda yetkinliklerimizi kullanarak yürütmekteyiz. Başlıca yetkinliklerimiz ise kavramsal tasarım, detay tasarım, analiz, optimizasyon, simülasyon, prototipleme, test, kalifikasyon ve üretimdir.

Bu faaliyet alanlarındaki yetkinliklere ek olarak, şirketimiz kendi bünyesinde veya iş birliği içinde olduğu şirketler bünyesinde kritik alt sistemlerin yerlileştirilmesi için gerekli bilgi birikiminin oluşturulması ve altyapının kurulması konusunda yetkinliğine sahiptir.

Bu çalışmalarımızı etkin ve verimli yapabilmek adına her türlü inovatif bilgi birikimi ve yaklaşımlarını, mühendislik yazılımlarını ve dünya standardı bilgi teknolojileri altyapılarını süreçlerimizde kullanmaktayız.

BMC Power Motor bölümü, ülkemizin içten yanmalı motor tasarımı ve geliştirilmesi üzerine uzmanlaşmış yetkin mühendislerinden oluşan ve ihtiyaç duyulan teknik isterlere sahip olacak şekilde, talep edilen bütün aplikasyonlara uygun motorların geliştirme çalışmalarını kapsamlı şekilde yürüten bir bölümdür. Bu bölümde ağırlıklı olarak dizel yakıtlı pistonlu motor geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bunun yanında diğer yakıt motorları, hibrit sistemler ve elektrifikasyon üzerine çalışmalar motor bölümü tarafından yürütülmektedir.

Motor bölümü, bir içten yanmalı motorun bütün geliştirme safhalarını icra etme yeteneğine sahiptir. Konsept tasarım, detay tasarım, analitik ömür doğrulama, alt sistem ve sistem testleri, performans analizleri ve eniyileştirme gibi çalışmalarının tamamı bu bölüm tarafından yürütülmektedir.

Dinamik, gelişime ve değişime açık, güçlü bir akademik geçmişe sahip mühendislerden oluşan BMC Power transmisyon tasarım ekibimizin yetkinliklerini ve birbirine bağlılıklarını geliştirerek, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, kaliteli, hızlı ve fark yaratan ileri transmisyon tasarımı mühendislik hizmeti sunarak BMC Power’ın yurtiçinde ve yurtdışında bilinirliğini artırmak için çalışıyoruz. Bilgi ve organizayon gücünü, savunma ve ulaşım sektörlerinin önde gelen projelerinde kullanan, yüksek performans ve iş tatmini ile çalışarak fark yaratan bir mühendislik ekibiyiz.

BMC Power, yüklenmiş olduğu yerli ve milli üretim ve tasarım misyonuna uygun olarak geliştirdiği dizel ve hibrit motor, transmisyon ve güç gruplarının, yüksek performans ve üst düzey etkinliklerini en zorlu arazi ve hava şartları altında sürdürmesini hedeflemektedir. BMC Power Güç Grubu bölümü, bu teknik isterler sağlanacak şekilde, motor ve transmisyonların güç grubu ve araç entegrasyonu ile soğutma sistemi, hava filtrasyon sistemi ve diğer yardımcı sistemlerin tasarımından sorumludur.

Güç Grubu bölümü ayrıca, BMC Power bünyesinde geliştirilen ticari ve arazi araç motoru, transmisyonu ve diğer güç aktarma organlarının fonksiyonel, performans ve dayanım testlerinin gerçekleştirilmesinden ve kalibrasyon geliştirme faaliyetlerinden sorumludur. Bu kapsamda üniversitelerimiz, merkezi  bakım fabrikaları ve TÜBİTAK, vb. araştırma enstitüleri ile  ortak çalışmalar yürütmektedir.