Avukat Bilal Furkan ŞİMŞEK;

2016 yılında Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun olmuştur. Lise öğreniminden sonra İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde başladığı hukuk tahsilini 2020 yılında tamamlayarak yargımızın kurucu unsuru Avukatlık mesleğinin ilk adımı olan bir senelik Avukatlık Stajını Av. Halil İbrahim VAROL’un uhdesinde tamamlamıştır.

Avukatlık stajını 2021/Eylül’de tamamlamasının akabinde; “hak,hukuk ve adalet izinde” söylemini ilke edinerek “bi’hukuk Avukatlık&Danışmanlık” ofisini kurmuş ve hâlen çalışmalarına kurucusu olduğu Avukatlık ofisinde devam etmektedir.

Avukat Bilal Furkan Şimşek, hâlen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4.Sınıf Lisans öğrencisidir. Aynı zamanda Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam İktisadı ve Finansı Ana Bilim Dalında da yüksek lisans çalışmalarını yürütmektedir.

Lise yıllarında tanıştığı Sivil Toplum ve Gönüllülük çalışmaları ile birçok Sivil Toplum Kuruluşunun çalışmalarının içerisinde aktif bir şekilde bulunan Şimşek’in yerel ve ulusal çapta faaliyet gösteren dernek ve sivil toplum kuruluşlarında üyeliği bulunmaktadır. Ayrıca 2019 Yerel Seçimlerinde İstanbul Çatalca Belediyesi Meclis Üyeliği Adaylığında da bulunmuştur.

Yerel bir radyoda haftalık program yapan Bilal Furkan ŞİMŞEK’in çeşitli televizyon, gazete ve dergilerde yayımlanmış yazı, haber ve içerikleri bulunmaktadır.